BERTA BALLVÉ

  • 8 temporades corredora LMCE
  • 3era temporada entrenadora LMCE
  • Cursant TD2
  • Graduada en fotografía i Creació Contamporània, U Abat Oliva.
  • Màsters en fotoperiodisme i en fotografía esportiva, UVIC.

What clients say

See all testimonials