Escola de neu

28 de gener de 2023

  • 9h-14h Cap de Comella
    U-8, alguna baixada per traçat a Solei amb U12 

    Nota:
    Farà fred!

    See more details